Spring naar hoofd-inhoud

Veelgestelde vragen

  

Algemeen

 

Waar ligt de Tractaatweg?

De Tractaatweg (N62) ligt in de provincie Zeeland, regio Zeeuws-Vlaanderen. De weg is de verbindingsweg tussen Terneuzen aan de noordzijde en Belgische grens bij Zelzate aan de zuidzijde.

 

Hoe lang is de Tractaatweg?

De weg is ongeveer 10 kilometer lang. Bekijk ook de andere feiten en cijfers van de weg. 

 

Waarom is de Tractaatweg verdubbeld?

De Provincie werkt al jaren aan een verbetering van de bereikbaarheid van belangrijke delen van Zeeland, zoals het havengebied (Vlissingen en Terneuzen), de Kanaalzone en de verbinding met Vlaanderen en de havens van Gent. De ligging van de N62 tussen de A58 in Nederland en de N423 in België speelt hierbij een belangrijke rol.

Sinds de komst van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel is het een stuk drukker geworden op deze route. Door de Tractaatweg te verdubbelen ontstaat er een hoogwaardige noord-zuidverbinding door Zeeland en kan het verkeer vlot en veilig van Goes naar Gent rijden.

 

Is de Tractaatweg een veiligere weg geworden?

Ja, de weg is verkeersveiliger. Er zijn drie ongelijkvloerse aansluitingen met viaducten over het onderliggend wegennet gebouwd. Op deze manier kan het verkeer op de Tractaatweg ongehinderd doorrijden. Daarnaast ligt er tussen de twee rijbanen een middenberm met geleiderail. Deze rijbaanscheiding en ongelijkvloerse aansluitingen verbeteren de verkeersveiligheid.

 

Wat zijn de gevolgen voor milieu en natuur?

In het MilieuEffectRapport (MER) staan de gevolgen beschreven voor milieu en natuur. Er worden in het landschapsplan verschillende maatregelen getroffen om de invloed van de nieuwe Tractaatweg op de bestaande natuur zoveel mogelijk te compenseren.

 

Wat wordt er voor fietsers gedaan?

Er zijn vrijliggende (brom)fietspaden langs de onderliggende wegen aangelegd. Deze zijn ter hoogte van de drie aansluitingen: Axelse Sassing, Zwartenhoek en Molenverkorting.

 

Waar komt de naam Tractaatweg vandaan?

De naam Tractaatweg verwijst naar het Tractaat tussen Nederland en België uit 1960. Een traktaat is een verdrag. Op 20 juni 1960 hebben Nederland en België een verdrag ondertekend waarin de door België gewenste verbreding van het Kanaal Gent-Terneuzen en de aanleg van een nieuwe zeesluis wordt geregeld. 

Voorbereidende werkzaamheden

 

Langs de weg liggen nog gekapte bomen en struiken. Kan ik hout kopen? Of kan ik een blokje hout krijgen?

Helaas kunnen we geen hout verkopen of weggeven. Al het hout heeft al een bestemming gekregen. Dit zit in de opdracht van de aannemer die het werk uitvoert. Het hout wordt in gedeelten opgeruimd.

Planning

 

Wanneer is het project gereed?

In het voorjaar van 2019.

 

Wanneer starten de werkzaamheden?

Vanaf het voorjaar 2017 gaat de aannemer aan de slag met voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen of het slopen van panden. Voor de zomer van 2017 zal de aannemer starten met het bouwen van wegen en viaducten.

 

Welke aannemer gaat het werk uitvoeren?

Boskalis Nederland gaat de werkzaamheden uitvoeren. Op 12 januari 2017 is de opdracht gegund aan deze aannemer.

 

Wat is de planning van het project?

  • Voorjaar 2017: voorbereidende werkzaamheden
  • Rond de zomer van 2017: start werkzaamheden verdubbeling
  • Voorjaar 2019: verdubbeling gereed

Blijven de Tractaatweg en de aanliggende wegen bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

Ja.

 

Worden er wegen afgesloten?

Uiteindelijk is het nodig om voor de nieuwe aangelegde Tractaatweg bestaande wegen definitief af te sluiten. Het daadwerkelijk afsluiten van wegen vindt pas plaats tijdens de uitvoering van het werk. Dit gebeurd in verschillende fasen. Bestemmingen in of in de buurt van het weggedeelte blijven zowel tijdens de werkzaamheden als in de nieuwe situatie bereikbaar.

Fietsverkeer, landbouwverkeer en autoverkeer krijgen in de nieuwe situatie een veilige route. Uiteraard wordt de omgeving van tevoren op de hoogte gebracht van eventuele wegafsluitingen en alternatieve routes.

 

Hoe rijdt straks het landbouwverkeer?

Door de verdubbeling van de Tractaatweg komt de parallelweg tussen de aansluitingen Axelse Sassing en Zwartenhoek te vervallen. Deze parallelweg wordt in de huidige situatie onder andere gebruikt door (doorgaand) landbouwverkeer. Het landbouwverkeer rijdt straks via de Zwartenhoekseweg en de Smitsschorreweg door het kassengebied van de Axelse Vlakte.

 

Komen er vluchthavens langs de nieuwe weg?

Ja, er komen meerdere vluchthavens.

 

Hoe staat het met de R4 in België?

Lees meer over het project R4 West en Oost op http://wegenenverkeer.be/R4WO

 

Hoe blijf ik op de hoogte van het project?

Met verschillende communicatiemiddelen wordt de omgeving op de hoogte gehouden en betrokken bij de laatste ontwikkelingen. Onder andere deze website, een algemeen informatieblad en verschillende informatiebijeenkomsten. Ook verschijnt er regelmatig een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor op deze website aanmelden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen naar +31118 63 1736 of mailen naar info@tractaatweg.nl.