Spring naar hoofd-inhoud

Hoe de Tractaatweg aan zijn naam komt

De grens bij Zelzate, gezien vanaf de Tractaatweg
Tractaat = verdrag tussen België en Nederland

De naam Tractaatweg verwijst naar het Tractaat tussen Nederland en België uit 1960. Op 20 juni 1960 hebben Nederland en België een verdrag (een traktaat) ondertekend waarin de door België gewenste verbreding van het Kanaal Gent-Terneuzen en de aanleg van een nieuwe zeesluis wordt geregeld. 

Het verdrag 

Het Verdrag, ook wel Tractaat, staat bekend als het: Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de verbetering van het kanaal van Terneuzen naar Gent en de regeling van enige daarmede verband houdende aangelegenheden.

In dit tractaat is onder andere geregeld dat:

  • bij Terneuzen een nieuwe Zeesluis wordt aangelegd
  • het kanaal Gent-Terneuzen wordt verbreed en verdiept
  • nieuwe bruggen worden aangelegd bij Sluiskil en Sas van Gent

 

Aanleg nieuwe wegverbinding

Onderdeel van het tractaat is ook de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen Gent en Terneuzen aan de oostzijde van het kanaal (gedeeltelijk op Belgisch grondgebied en gedeeltelijk op Nederlands grondgebied).

 

Ondertekening van het Tractaat

Het Tractaat is namens Nederland ondertekend door minister J. Luns en door België door minister P. Wigny, beiden in hun functie als minister van Buitenlandse Zaken.

 

Blauw naambord Tractaatweg
Blauw naambord Tractaatweg

Traktaat of Tractaat?

In de tekst staat traktaat (verdrag) en tractaat. Tractaat met een c is de ouderwetse schrijfstijl. Traktaat met een k is de nieuwe spelling. Als het over een verdrag gaat, dan schrijven we traktaat (huidige spelling). Overigens blijven we de Tractaatweg nog steeds op de klassieke manier schrijven, dus met een c.