Spring naar hoofd-inhoud

Project Tractaatweg

De hele Tractaatweg (N62) is verbreed naar twee keer twee rijstroken. 

 

Doelstelling project

 • verbeterde verkeersveiligheid
 • vlotte verkeersafwikkeling
 • optimale bereikbaarheid van het industrie- en havengebied in de Kanaalzone
 • goede bereikbaarheid van Terneuzen en omgeving
 • voorkomen van sluipverkeer in omliggend gebied

Feiten over de nieuwe weg

  4 ongelijkvloerse kruisingen
 • 1 kruising met verkeerslichten
 • 6 rotondes
 • 40 hectare grond
 • 5.000 kubieke meters beton nodig om 4 viaducten te maken
 • 9 hectare natuur met 1 grote en 2 kleine faunapassages
 • 2 spoorwegovergangen
 • 22 km kabels en leidingen verleggen
 • 1 km aan zichtwal 5m hoog
 • 800.000 kubieke meters verplaatsen van grond
 • 500.000 vierkante meters aan ophoog materiaal 
 • 100.000 ton asfalt
 • 4.500 vierkante meters archeologische proefsleuvenonderzoek
 • 13 km sloot


De meest genoemde cijfers zijn een algemene schatting.

22 kilometer kabels&leidingen
Huidig kruispunt bij Axel
Huidig kruispunt bij Axel (Axelse Sassing)
10 kilometer aan weg
Huidig kruispunt bij Zuiddorpe
Huidig kruispunt bij Zuiddorpe (Zwartenhoek)
Zichtwal van 1 km lang
Huidig kruispunt bij Westdorpe
Huidig kruispunt bij Westdorpe (Molenverkorting)

9 hectare natuur

Om de impact van de nieuwe Tractaatweg op het landschap tot een minimum te beperken, is een landschapsplan opgesteld. Het landschapsplan omvat verschillende onderdelen waardoor planten én dieren voldoende ruimte houden om te kunnen leven en zich te ontwikkelen. Er wordt in totaal 9 hectare aan natuur opnieuw ingericht. Ook zijn er  twee faunatunnels en een ecopassage geplaatst.


Meer over natuur en landschap

10 km dubbele rijbaan

De bestaande Tractaatweg wordt een dubbelbaanse weg over een lengte van 10 kilometer. De maximumsnelheid op de weg is en blijft 100 kilometer per uur. Er komt geen vluchtstrook. Naast de weg komen wel pechhavens. Het wegdek bestaat uit asfalt, waarvan een groot deel wordt uitgevoerd met een geluidsreducerende deklaag.

2 spoorwegovergangen

De spoorwegovergangen bij het kruispunt Axelse Sassing worden opnieuw ingericht door ProRail als beveiligde overgangen. Het gaat om de overgang bij de Sasdijk en de overgang bij de Industrieweg bij de Axelse Vlakte. Voor fietsers komt een apart gedeelte voor de oversteek.
Tijdens de werkzaamheden worden de overwegen voorzien van automatische verlichting en slagbomen.

22 km kabels en leidingen

We verleggen in totaal 22 km aan kabels en leidingen. Dit gebeurt in verschillende fases. Nog tot en met de zomer 2016 verleggen verschillende kabels- en leidingeigenaren (industriële) gasleidingen, (industriële) drinkwaterleidingen, elektriciteitskabels en glasvezelkabels. Sinds september 2015 zijn deze voorbereidende werkzaamheden van start.

 

Meer tijd nodig

Het gaat om kabels en leidingen waarbij het langer duurt om ze te verleggen. Of het zijn leidingen die noodzakelijk zijn voor de verschillende industriële gebruikers die aangesloten zitten op de leidingen.

 

Tijdens werkzaamheden in 2017

Ook tijdens de werkzaamheden aan de verbreding van de Tractaatweg worden er kabels en leidingen verlegd. Zo kan een kabel of leiding pas verlegd worden als de weg is aangepast of als de leiding bijvoorbeeld onder het tracé ligt.

 

Overeenkomst

De manier waarop de kabels en leidingen moeten worden verlegd en de kosten hiervoor staan vastgelegd in een overeenkomst tussen de Provincie Zeeland en verschillende kabel- en leidingeigenaren.

1 km zichtwal

Er is een deel van een zichtwal gerealiseerd ter hoogte van het buurtschap Schapenbout bij Terneuzen. Deze wal is gemaakt met grond uit het project Sluiskiltunnel en gemeentelijke projecten. De wal ontneemt het zicht vanuit Schapenbout op de autoweg.

Niet alleen het verkeer, maar ook de 22 zeer hoge windmolens en zware chemische industrie worden hierdoor aan het zicht te onttrokken.