Spring naar hoofd-inhoud

Over de Tractaatweg BV

De Provincie Zeeland heeft de verbreding van de Tractaatweg en alles wat daarbij komt kijken ondergebracht bij de Tractaatweg BV. De BV werkt de komende jaren als zelfstandige organisatie aan de realisatie van de verbreding van de Tractaatweg en is verantwoordelijk voor de planning en het budget.

 

Organisatie Tractaatweg BV

De Tractaatweg BV bestaat uit een projectorganisatie met een projectdirecteur. In totaal werken bij de organisatie ongeveer vijftien mensen. Gedetacheerde medewerkers van de Provincie en externen zijn onderdeel van de projectorganisatie.

 

Projectorganisatie

De projectorganisatie houdt zich onder andere bezig met techniek, de financiële administratie, het regelen van vergunningen, het opstellen van veiligheidsplannen en de afstemming met overheden, bewoners, stichtingen, hulpdiensten en andere belanghebbenden.

 

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de BV. De rvc treedt ook op als professioneel klankbord voor zowel de bestuurder als de aandeelhouder van de BV. De Tractaatweg BV heeft drie leden ingesteld voor de raad. De BV beschikt over een reglement voor de rvc. De raad oefent zijn taak uit conform de in het Bestuursreglement beschreven richtlijnen.

 

Opdrachtgever

De BV is straks opdrachtgever voor aannemer die Tractaatweg gaat verbreden. Als de weg is aangelegd, dan is het werk van de BV gedaan. Daarna wordt de BV opgeheven. De Provincie Zeeland is vanaf dat moment weer eigenaar van de weg.