Spring naar hoofd-inhoud

Opdrachtgever

De Tractaatweg BV werkt de komende jaren als zelfstandige organisatie aan de realisatie van de verbreding van de Tractaatweg. Zij doet dat in opdracht van de Provincie Zeeland, die volledig aandeelhouder is van de BV. De Provincie Zeeland houdt vinger aan de pols en controleert of de BV volgens de afspraken functioneert. Zo kunnen wijzigingen van de scope en niet voorziene grote uitgaven alleen plaatsvinden met goedkeuring van het college van GS.  

De Tractaatweg is de laatste schakel in de totale verdubbeling van de N62. De N62 is een belangrijke noord-zuidverbinding van, naar en door Zeeland. Provincie Zeeland wil dat mensen vlot en veilig van Goes naar Gent kunnen rijden, en vice versa.  Verdubbeling van deze route zorgt voor een vlotte doorstroming van (transport)verkeer tussen de havens en industriegebieden van Gent, Terneuzen en Vlissingen.

www.zeeland.nl