Spring naar hoofd-inhoud

Natuur en landschap

Wie het over de Tractaatweg heeft, denkt niet gelijk aan de natuur. Toch is ook het beschermen en behouden van natuur een belangrijk onderdeel binnen het project. Want waar gebouwd wordt, moet rekening worden gehouden met het leefgebied van beschermde planten en dieren.

Natuurnetwerk Zeeland

De verbrede Tractaatweg kruist het Natuurnetwerk Zeeland:  Axelse Kreek (ten zuiden van Axel, ten oosten van de Tractaatweg) en de Zwartenhoekse kreek. Beide gebieden bestaan uit open water, moeras en grasland en vormen een leefgebied voor tal van soorten zoals amfibieën, insecten, zoogdieren, vogels en planten.

Egel
Ree
gewone dwergvleermuis

Landschapsplan

Voor het verbreden van de Tractaatweg is een Landschapsplan gemaakt. In het plan staat aangegeven waar in de nieuwe situatie wat voor soort beplanting gebruikt zal worden. Er is hierbij rekening gehouden met het (hinderlijk) zicht vanuit woningen op de weg en het uitzicht vanuit de weg op het open polderlandschap.

 

9 hectare nieuwe natuur

Er wordt in totaal ruim negen hectare nieuwe natuur ingericht. Dit is nodig om zo de invloed van de nieuwe Tractaatweg op de bestaande natuur zoveel mogelijk te compenseren. Bij Axel sluit een nieuw natuurgebied van ongeveer 2,5 hectare aan op de bestaande kreek van de Axelse sassing. Het nieuwe gebied wordt als moeras ingericht. Daarnaast volgt er zeven hectare nieuw moeras en grasland bij Zwartenhoek.

Meer over natuur in en om Terneuzen

 

Moeras

In moerassen zullen planten als riet, lisdodden en biezen gaan groeien waar weer vogels als kleine karekiet, bruine kiekendief en blauwborst op af komen. Het water in moerassen vormt een leefgebied voor waterplanten, libellen en amfibieën. 

 

Zeeuws polderlandschap

Op andere plaatsen langs de Tractaatweg worden juist geen struiken en bomen aangebracht zodat de weggebruiker de weidsheid van het typische Zeeuwse polderlandschap kan ervaren. Zoals tussen de knooppunten Zwartenhoek en Molenverkorting en verder richting de grens.

 

Hop-over

Ook voor de vleermuizen is er volop aandacht. Bij Zwartenhoek staat straks een paal die de vliegroute van de vleermuizen in stand houdt. Zij gebruiken veel rechte lijnen in het landschap als vliegroute. De hop-over zorgt ervoor dat de vliegende beestjes op veilige hoogte de weg kunnen oversteken. 

De eisen voor een hop-over voor vleermuizen komen voort uit de Ontheffing Flora- en faunawet. De dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de ruige dwergvleermuis zijn bijzondere soorten die er voorkomen.

Vleermuiskast

Vleermuiskasten

Ook zijn er een aantal gebouwen gesloopt in de omgeving van de Tractaatweg waar mogelijk vleermuizen een plekje hadden. In de buurt van deze gebouwen zijn vleermuiskasten opgehangen. 

Bouw ecopassage onder de weg
Bouw ecopassage onder de weg

Veilig oversteken voor dieren

Aan weerszijden van de Tractaatweg leven verschillende diersoorten. Om het voor de dieren mogelijk te maken de weg veilig over te steken komen er meerdere kleine faunapassage. Vooral geschikt voor kleine zoogdieren. Bij Zwartenhoek komt een grote faunapassage van twee meter hoog bij tien meter breed onder de nieuwe weg.
Lees meer...

Zichtwal 

Om het zicht voor omwonenden direct op de weg te verminderen worden er struiken en bomen aangebracht op de knooppunten van de weg tussen en Westdorpe en Axel. Ter hoogte van Schapenbout wordt een zichtwal aangelegd.De grondwal is vijf meter hoog en een kilometer lang. De wal beperkt ook het de zicht op de Kanaalzone.

Bekijk de feiten van de zichtwal