Spring naar hoofd-inhoud
De naamborden van de viaducten Tractaatweg
De naamborden van de viaducten Tractaatweg

Toelichting op de historische namen van de vier viaducten in de Tractaatweg

 

De vier namen zijn bedacht door de Heemkundige Vereniging Terneuzen, Heemkundige Kring Sas van Gent en Dorpsraad Westdorpe. De gekozen namen zijn gebaseerd op de historische gegevens van de locatie van het viaduct. Download het volledige adviesrapport. 

Kaart met historische namen viaducten Tractaatweg
Nieuwe namen voor de vier viaducten in de Tractaatweg, gebaseerd op de historische gegevens van de locatie.
Huidig viaduct Spuikreekweg
Huidig viaduct Spuikreekweg over de Tractaatweg bij Terneuzen

Viaduct 1: Spuikreek

Het viaduct Spuikreek ligt op de plaats waar de Spuikreekweg de Tractaatweg kruist, net buiten Terneuzen. De Spuikreekweg is eind jaren tachtig tegelijk met het noordelijke deel van de Tractaatweg aangelegd. De Spuikreekweg en het viaduct Spuikreek heten naar het buurtschap Spui, met de daarbij gelegen Spuikreek. De polder waarin het viaduct ligt werd in 1648 ingedijkt. De nieuw ingedijkte polder stond toen bekend als de Nieuw-Zevenaar, Coegors en Nieuwe-Eglantierpolder. Later kortweg Koegorspolder genoemd. De polder werd doorsneden door een aantal geulen. De Spuikreek is een van deze geulen.

Huidige kruising bij Axel
Huidige kruising bij Axel

Viaduct 2: Sassing

Dit is de locatie ‘Axelse Sassing’. De kruising richting Axel (Buthdijk) of de Axelse Vlakte (Industrieweg). In vroegere eeuwen had Axel een haven. Via de krekenstelsels, die aangesloten waren op de Braakman was er een verbinding met de Westerschelde. In 1789 werd de Sasdijk aangelegd. Om toch een verbinding te houden werd een sluis, de Axelse Sassing, gebouwd. De Axelse Sassing heeft nog dienst gedaan tot 1851. De resterende sluiskom werd in 1920 gedempt. Het viaduct wordt ‘Sassing’ genoemd.

 

De nieuwe aansluiting wordt een combinatie van een Half klaverbladaansluiting met een Haarlemmermeeraansluiting. Ook komen er ter hoogte van de Koegorsstraat verkeerslichten die aansluiten op de rotonde bij de Industrieweg.

Huidige kruising richting oa Zuiddorpe
Huidige kruising richting oa Zuiddorpe, halverwege de Tractaatweg

Viaduct 3: Eversgadt

Dit is de huidige kruising ‘Zwartenhoek’ met de Eversdam en de Langeweg, halverwege de Tractaatweg. Het viaduct komt op de plek te liggen die de Eversdam kruist met de Tractaatweg.

Rond 1690 deed zich aan de oostzijde van de toenmalige ‘Dyckagie van Canisvliet’ een zware oeverval voor aan het Eversga(d)t bij de Splet- of Peitkreek. Bij de definitieve bedijking van de polder werd het gat gedicht middels een dam, welke de toepasselijke naam Eversdam meekreeg. Het viaduct noemen we Eversgadt.

De aansluiting krijgt ongeveer dezelfde vorm als die van de Axelse Sassing. De op- en afritten krijgen elk een rotonde.

Huidige kruising bij Westdorpe
Huidige kruising bij Westdorpe

Viaduct 4: De Platte Kille

Dit is de aansluiting bij Westdorpe (Molenstraat) met de Tractaatweg net voor de Belgische grens. We noemen deze kruising ook wel Molenverkorting. De Canisvliet-Binnenpolder werd voor het eerst in 1650 (gedeeltelijk) bedijkt door de commandant van de vesting Sas van Gent. In 1672, bij de inval van de Fransen, werd de polder geïnundeerd. Tien jaar later, bij de stormramp van 26 januari 1682, liep ze weer onder water.

Het zou daarna meer dan een eeuw duren voor de polder in 1787 definitief werd bedijkt. Gedurende al die jaren hadden zich in het gebied tal van geulen en killen gevormd. Iets ten zuiden van de Molenkreek en oorspronkelijk ook verbonden met de Canisvlietkreek lag tot voor kort de Platte Kil, plaatselijk beter bekend als ‘De Platte Kille’. Bij de in de jaren zestig van de vorige eeuw in het gebied uitgevoerde ruilverkaveling, is deze kil met specie uit het te verbreden kanaal van Gent naar Terneuzen gedempt. Het viaduct krijgt de naam De Platte Kille.

De nieuwe aansluiting krijgt een volledige Haarlemmermeeroplossing. De op- en afritten krijgen een rotonde.

Downloads en links