Spring naar hoofd-inhoud
Provincie Zeeland
Provincie Zeeland

Boskalis Nederland ontvangt voornemen tot gunning verdubbeling Tractaatweg

PERSBERICHT | Terneuzen, 22 december 2016

Na een intensief aanbestedingstraject maken de Provincie Zeeland en de Tractaatweg BV bekend dat de Tractaatweg BV voornemens is om Boskalis Nederland aan te wijzen als aannemer voor het project verdubbeling van de Tractaatweg (N62). Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden vanaf februari 2017 en wordt de weg in het voorjaar van 2019 opgeleverd. De definitieve gunning van het project is voorzien in januari 2017.

Harry van der Maas, gedeputeerde infrastructuur: “Ik ben erg blij met de verbreding van de Tractaatweg. Daarmee realiseren we het belangrijke laatste stuk van de Noord-Zuidroute door Zeeland. In 2019 zijn dan overal 2x2 rijstroken aangelegd. Dat is goed voor de doorstroming en goed voor de veiligheid.” 

Ton Vrijdag (Directeur Tractaatweg BV) en Thijs Gilde (General manager) zijn zeer tevreden met het resultaat van de aanbesteding. "Boskalis heeft een goede prijs met een uitstekend plan ingediend. Samen met deze aannemer willen we graag de verdubbeling gaan realiseren."

Voornemen tot gunning

Boskalis Nederland heeft op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving de opdracht gegund gekregen. Dit betekent dat zij de beste inschrijver waren op basis van prijs en kwaliteit. De procedure is dat eerst aan alle betrokken partijen een voornemen tot gunning wordt bekendgemaakt.

Hierna volgt een periode van 20 kalenderdagen waarin alle inschrijvers eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken. Deze periode wordt ook wel de Alcateltermijn genoemd. Als in deze periode geen bezwaren worden ingediend volgt de definitieve opdrachtverlening: de gunning.

De aanbesteding

Sinds februari 2016 is de Tractaatweg BV aan de slag met de Europese aanbesteding. Gelet op de omvang en de complexiteit van het werk is gekozen voor een Design & Construct-contract met een  concurrentiegerichte dialoog. Dit betekent dat de aannemer, aan de hand van de eisen die zijn opgesteld, zelf een gedetailleerd ontwerp maakt en het werk uitvoert. Begin december 2016 zijn de definitieve aanbiedingen binnengekomen en in de weken daarna beoordeeld.

Opdrachtgever

In opdracht van de Provincie Zeeland is de Tractaatweg BV verantwoordelijk voor het realiseren van de verdubbeling van de Tractaatweg. De Tractaatweg BV is opdrachtgever voor de aannemer. De Provincie Zeeland is 100% aandeelhouder van de BV. Na de realisatie van de Tractaatweg wordt de BV weer opgeheven.

Over de Tractaatweg

De Tractaatweg (N62) ligt in de provincie Zeeland, regio Zeeuws-Vlaanderen. De weg is 10 kilometer lang en verbindt Terneuzen met de Belgische grens bij Zelzate. De Tractaatweg wordt een weg met twee keer twee rijstroken waar u maximaal 100 km/u mag rijden. Er komt een middenberm tussen de rijbanen met een geleiderail. Om het verkeer vlot te laten doorrijden, gaat de Tractaatweg over de drie bestaande ongelijkvloerse kruisingen heen met drie nieuw te bouwen viaducten.

De kruisingen sluiten op het onderliggende wegennet aan met rotondes op 'maaiveldhoogte'. Het viaduct Spuikreekweg over de Tractaatweg wordt verlengd om de verdubbelde N62 ruimte te bieden.