Spring naar hoofd-inhoud
Hoge berg zand bij de afslag richting Hulst
Hoge berg zand bij de afslag richting Hulst

Tractaatweg in april twee weekenden dicht

TERNEUZEN, 29 MAART 2018

In opdracht van de Provincie Zeeland werkt de Tractaatweg BV aan een bredere en veiligere Tractaatweg (N62). Planning is dat de verdubbeling van de Tractaatweg uiterlijk in het voorjaar van 2019 gereed is. Om dit te realiseren zijn er in 2018 meerdere afsluitingen van de weg nodig.

De eerste afsluiting van de Tractaatweg is in het weekend van 6 april tot 9 april 2018. Verkeer wordt geadviseerd de gele borden te volgen.

De werkzaamheden aan de Tractaatweg verlopen in een aantal dezelfde stappen. Eerst bouwt aannemer Boskalis een compleet nieuwe rijbaan of rotonde naast de huidige weg waar het verkeer over rijdt. Vervolgens is een afsluiting van de weg nodig om het verkeer over te zetten op deze nieuwe rijbaan. Daarna wordt de oude rijbaan omgebouwd tot nieuwe rijbaan. 

6-9 april: Tractaatweg dicht

Van vrijdag 6 april (19.00 uur) tot maandag 9 april 2018 (05.00 uur) is de Tractaatweg dicht tussen de kruispunten Zwartenhoek en Molenverkorting, ter hoogte van Westdorpe. De kruispunten zelf zijn open. Het doorgaande verkeer op de Tractaatweg wordt omgeleid via Terneuzen - Sas van Gent (N252). Verkeer van en richting Hulst kan gewoon gebruik maken van het kruispunt Zwartenhoek. Na het weekend rijdt het verkeer over de nieuwe rijbaan.

Werkzaamheden Westerscheldetunnel

In het weekend van vrijdag 6 april tot en met maandagochtend 9 april 2018 zijn er ook werkzaamheden op een deel van het tracé bij de Westerscheldetunnel. Volg de omleidingsroutes ter plaatse en houd rekening met een paar minuten extra reistijd.

Asfalteren van de nieuwe rijbaan Tractaatweg
Asfalteren van de nieuwe rijbaan Tractaatweg

13-16 april: Tractaatweg en kruising Zwartenhoek dicht

Van vrijdag 13 april (19.00 uur) tot maandag 16 april 2018 (05.00 uur) is de Tractaatweg tussen de kruispunten Molenverkorting en Axelse Sassing dicht. De twee kruispunten zelf zijn open. Het kruispunt Zwartenhoek is wel dicht. De Langeweg (N258) is dicht vanaf de rotonde bij Axel tot en met het kruispunt Zwartenhoek, inclusief de aansluiting op de Eversdam. Ook is de aansluiting van de Eversdam bij Westdorpe op de Tractaatweg dicht.

Omleiding

Het doorgaande verkeer op de Tractaatweg wordt omgeleid via Terneuzen - Sas van Gent (N252). Het plaatselijke verkeer wordt omgeleid via Axel en Westdorpe. Fietsers kunnen de kruising Zwartenhoek blijven oversteken. 

Nieuwe rijbaan en rotonde

Van 13 tot 16 april 2018 zijn er werkzaamheden om een nieuwe rijbaan en rotonde open te kunnen stellen. Sinds eind 2017 ligt tussen de kruispunten Zwartenhoek en Axelse Sassing de nieuwe rijbaan klaar voor het verkeer. Daarnaast is begin maart 2018 gestart met de aanleg van de oostelijke rotonde bij kruispunt Zwartenhoek. Vanaf 16 april 2018 rijdt het verkeer tussen Westdorpe en Axel over de nieuwe rijbaan. Ook de nieuwe rotonde bij de Langeweg (N258) is dan open voor het verkeer.

infoblad Tractaatweg voorjaar 2018
Infoblad Tractaatweg voorjaar 2018

Actuele informatie

Tot eind 2018 staan er meerdere afsluitingen van de Tractaatweg ingepland. We zijn ons ervan bewust dat weggebruikers last zullen hebben van de werkzaamheden. Aannemer Boskalis doet zijn uiterste best om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Houd tijdens afsluitingen rekening met een aantal minuten extra reistijd.

De Tractaatweg BV en Boskalis zetten verschillende middelen in om de omgeving te informeren. Zo ontvangt de directe omgeving eind maart 2018 huis-aan-huis een nieuw infoblad Tractaatweg. Ook is een app beschikbaar voor berichten over de planning en afsluitingen.