Spring naar hoofd-inhoud
Onthulde biobased bouwbord Tractaatweg
Onthulde biobased bouwbord Tractaatweg (M. Neelemans)

Start van voorbereidende werkzaamheden verdubbeling Tractaatweg

PERSBERICHT | Terneuzen, 23 februari 2017

Op donderdag 23 februari 2017 is het eerste bouwbord van de Tractaatweg onthuld door Harry van der Maas (gedeputeerde Provincie Zeeland). Met de onthulling van het eerste bouwbord is officieel het startsein gegeven voor de voorbereidende werkzaamheden van de verdubbeling van de Tractaatweg. 

De Tractaatweg BV werkt, in opdracht van de Provincie Zeeland, aan de verdubbeling van de tien kilometer lange Tractaatweg. De weg wordt twee keer twee rijstroken met nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen bij de Axelse Sassing (N686), Zwartenhoek (N258) en Molenverkorting (N683). Er komen viaducten, zodat het verkeer op de Tractaatweg ongehinderd kan doorrijden. De verdubbeling van de Tractaatweg is nodig om het dagelijkse verkeer vlot en veilig door te laten stromen. 

Harry van der Maas, gedeputeerde Provincie Zeeland: "De N62 vormt een belangrijke noord-zuidverbinding in Zeeland. Het is dé transportas tussen de havens en industriegebieden van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Daarom investeert de Provincie flink in deze route. Met verdubbeling van de Tractaatweg realiseren we een veilige en vlotte verbinding tussen Goes en Gent. Een verbinding die hoort bij de economische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland."

Ondertekening bouwcontract (M. Neelemans) V.l.n.r.: Ad de Boer (Boskalis Nederland), Ton Vrijdag en Thijs Gilde (Tractaatweg BV)

Start samenwerking: ondertekenen bouwcontract

Op 23 februari 2017 is het officiële bouwcontract ondertekend tussen Boskalis Nederland en de Tractaatweg BV. Hierin staat vastgelegd wat de aannemer gaat bouwen op welke manier.

 

Ton Vrijdag, directeur Tractaatweg BV: "Om een project succesvol te kunnen uitvoeren, is een goede samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer van groot belang. Met deze starthandeling benadrukken we dat."

Rooien van bomen en struiken langs de Tractaatweg

Voorbereidende werkzaamheden

Boskalis Nederland heeft de opdracht om de Tractaatweg te verdubbelen. De komende weken verwijdert de aannemer bomen en struiken op verschillende locaties langs de weg. Om de veiligheid van de weggebruiker en de medewerkers van de aannemer te borgen, wordt op deze locaties de berm afgezet.

Ter hoogte van de rooiwerkzaamheden gaat hierdoor de maximum snelheid omlaag naar 70 km/u.

Daarnaast voert de aannemer de komende maanden verschillende aanvullende onderzoeken uit langs de weg. Ook is Boskalis aan de slag met het gedetailleerd uitwerken van het ontwerp van de weg. Voorlopig zijn er geen uitvoerende werkzaamheden aan de weg zelf. Verwachting is dat de aannemer na de zomer van 2017 start met het ophogen en het bouwen van de viaducten. Een officieel startmoment van de uitvoerende werkzaamheden volgt nog. Planning is dat het project in het voorjaar van 2019 wordt opgeleverd.

Het bouwbord

Het onthulde bouwbord is een voorbeeld van het praktisch toepassen van biobased bouwmaterialen. Het bord bestaat uit lokale hernieuwbare grondstoffen, zoals grasvezels en agro reststromen. Deze grondstoffen vinden normaal gesproken direct hun weg naar de compostering of verbranding. Door er een materiaal van te maken, wordt het CO2 vast gehouden en worden de vezels en biopolymeren (bindmiddel) meer hoogwaardig ingezet.

De komende periode worden er bouwborden geplaatst langs het tracé.

Biobased infraproducten

 In het aanbestedingstraject van de Tractaatweg is het toepassen van bestaande biobased infraproducten meegenomen. Boskalis gaat onder andere een halfverharding van biopolymeer toepassen, dat grotendeels bestaat uit aardappelzetmeel. Daarnaast komt er een pilot om verkeerslichtkasten te maken van biocomposiet materiaal. Provincie Zeeland is op dit moment één van de koplopers op het gebied van biobased inkopen in Europa om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren.

De Provincie Zeeland is 100% aandeelhouder van de Tractaatweg BV.

Boskalis
Provincie Zeeland