Spring naar hoofd-inhoud
Harry van der Maas bedankt familie Termote voor ruilen van grond voor verdubbeling Tractaatweg
Gedeputeerde Van der Maas bedankt familie Termote voor ruilen van grond voor verdubbeling Tractaatweg met de heer Dommisse (Foto: Mark Neelemans)

Grondaankoop Tractaatweg gereed

 2 maart 2018, Terneuzen

In opdracht van de Provincie Zeeland werkt de Tractaatweg BV aan een bredere en veiligere Tractaatweg met nieuwe kruisingen. Om deze verbreding mogelijk te maken is er grond nodig. Inmiddels zijn alle benodigde gronden verworven door de Provincie Zeeland, in nauwe samenwerking met de gemeente Terneuzen en de Tractaatweg BV.

De gronden zijn beschikbaar gekomen door rechtstreekse aankoop of door het ruilen van grond voor grond via het Kavelruilbureau Zeeland. Uiteindelijk waren alle eigenaren welwillend om de benodigde gronden te verkopen of te ruilen. Bij de aankoop en de ruilingen werden niet alleen de belangen van de Provincie meegenomen, maar ook nadrukkelijk de belangen van de eigenaren. Bij ruil hebben alle agrarische ondernemers veelal grond aan bestaand bezit teruggekregen. De komende tijd worden de laatste dossiers notarieel afgerond.

Gedeputeerde Harry van der Maas, wethouder Frank van Hulle en overige betrokkenen gingen afgelopen week persoonlijk langs bij de eigenaren in de directe omgeving om hen te bedanken voor hun medewerking.

Harry van der Maas: ‘De toekomst van de eigenaren en de Tractaatweg stonden centraal in deze opgave. Een bijzonder moment om met elkaar af te ronden, want uit ervaring weten we dat dit soms langdurige en emotionele trajecten zijn. De eigenaren van de woningen, bedrijven en gronden wil ik bedanken voor hun constructieve medewerking, want zonder grond hadden we de verbreding van de Tractaatweg niet kunnen realiseren.’

Frank van Hulle: ‘Ik ben blij dat alle gronden in goede harmonie verworven zijn. We hebben, waar nodig, ondersteund, zoals bij een bedrijfsverplaatsing, de aankoop van nieuwe woningen en het bestemmingsplantechnisch kijken wat mogelijkheden waren. Daarbij waren de contacten altijd fijn. Ik wens iedereen een goede toekomst met de nieuwe grond of woning c.q. het bedrijf.’

Tractaatweg, vlakbij Westdorpe (Foto: Sky Pictures)
Tractaatweg, vlakbij Westdorpe (Foto: Sky Pictures)

Feiten

In totaal is er bijna 380.000 vierkante meter tracé-grond verworven. Hiervoor is vijf keer een kavelruil met meerdere partijen ingezet. Er is 60.000 vierkante meter aangekocht voor natuurcompensatie. Daarnaast zijn er acht woningen en twee boerderijen aangekocht. Eén van deze boerderijen is in de directe omgeving opnieuw gebouwd.