Spring naar hoofd-inhoud

Instemmen met verleggen Koegorsstraat

6 juli 2016

 

Om de aansluiting Axelse Sassing te kunnen realiseren is het nodig de Koegorsstraat te verleggen. De gemeente Terneuzen heeft op 5 juli 2016 besloten financieel in te stemmen met het aanpassen van deze weg. Het verleggen ervan is vastgelegd in het bestemmingsplan.

Het verleggen van en aansluiten van de Koegorsstraat wordt meegenomen in werkzaamheden aan de verbreding van de Tractaatweg. De kosten voor het verplaatsen komen voor rekening van de gemeente.

 

Over de aansluiting Axelse Sassing

De Axelse Sassing is de kruising richting Axel (Buthdijk) of de Axelse Vlakte (Industrieweg). De nieuwe aansluiting wordt een combinatie van een Halfklaverbladaansluiting met een Haarlemmermeeraansluiting.

 

Verkeersveilig

De Koegorsstraat, de Buthdijk en de Finlandweg worden in de toekomst met een rotonde met elkaar verbonden. Ook komen er ter hoogte van de Koegorsstraat verkeerslichten die aansluiten op de rotonde bij de Industrieweg. Dit zorgt voor een verkeersveilige aansluiting voor de kern van Axel, de Koegorspolder en de Axelse Vlakte.