Spring naar hoofd-inhoud

Tractaatweg BV opgericht

3 maart 2016

PERSBERICHT Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland (GS) hebben op 1 maart 2016 officieel besloten tot oprichting van de Tractaatweg BV. De BV werkt de komende jaren als zelfstandige organisatie aan de realisatie van de verbreding van de Tractaatweg. Provincie Zeeland is volledig aandeelhouder van de BV.

Zelfstandige organisatie

De Tractaatweg BV bestaat uit een projectorganisatie met een projectdirecteur. Gedetacheerde medewerkers van de Provincie en externen zijn onderdeel van de projectorganisatie. Ook wordt een Raad van Commissarissen ingesteld, die bestaat uit drie personen. De werving hiervoor start binnenkort.

De Provincie Zeeland houdt de vinger aan de pols en controleert of de BV volgens de afspraken functioneert. Zo kunnen wijzigingen van de scope en niet voorziene grote uitgaven alleen plaatsvinden met goedkeuring van de Provincie.  

 

Planning

Tot aan de zomer 2016 zijn er voorbereidende werkzaamheden aan de Tractaatweg. Er worden kabels en leidingen verlegd. De aanbesteding voor de verbreding van de weg start in april 2016. De pre-selectie hiervoor is in februari 2016 gestart. Planning is dat de verbreding van Tractaatweg in 2019 gereed is. Eerder werd 2018 genoemd, waarbij wel werd gesteld dat de planning concreet zou worden op het moment dat de aanbesteding zou starten. De aannemer zal naar verwachting in 2017 starten met de werkzaamheden.