Spring naar hoofd-inhoud

Sluipverkeer door Westdorpe

Terneuzen, 9 april 2018
Update: 12 april 2018

Wat is er gebeurd?

Van vrijdag 6 tot maandag 9 april was een deel van de Tractaatweg afgesloten, ter hoogte van Westdorpe. De omleidingsroute liep over de N252 tussen Sas van Gent en de brug van Sluiskil. Helaas werd de omleidingsroute niet door iedereen opgevolgd. Weggebruikers kozen ook de Graaf Jansdijk en Middenweg in Westdorpe als omleidingsroute. Met verkeershinder voor de bewoners tot gevolg.

Wat hebben we gedaan om het op te lossen?

In overleg met de Gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland is vrijdagavond besloten om de Molenstraat vanaf de Oostpoortweg in één richting af te sluiten. Dit zelfde is gedaan op de Eversdam bij de aansluiting Zwartenhoek. Ondanks de getroffen maatregelen hebben we naar verwachting niet al het sluipverkeer tegen kunnen houden. Het blijkt met name lastig te zijn om weggebruikers, welke op de navigatie rijden, attent te maken op de gele omleidingsborden. Deze rijden door tot aan de fysieke afsluiting en nemen dan de eerstvolgende afslag welke door de navigatie wordt aangegeven en volgen dus niet de aangegeven omleidingsroute.

Welke verkeersmaatregelen worden er standaard genomen?

Tijdens weekendafsluitingen zetten we standaard goed instrueerde verkeersregelaars in aan de uiteinden van de afgesloten weg op de N62. Zij informeren weggebruikers over de te volgen omleidingsroute, delen flyers uit met de omleidingsroutes in verschillende talen en zij begeleiden het bouwverkeer. De omleidingsroutes worden ruim vooraf aangegeven en meerdere malen herhaald. Ook worden de digitale informatieborden van de Westerschelde- en Sluiskiltunnel ingezet.

Welke extra maatregelen treffen we dit weekend?

Komend weekend is er weer een nieuwe afsluiting van een deel van de Tractaatweg: van vrijdag 13 tot maandag 16 april. De Tractaatweg is afgesloten tussen de kruispunten Molenverkorting en Axelse Sassing. De kruispunten zelf zijn open. Het kruispunt Zwartenhoek is wel afgesloten. De omleidingsroute loopt via de N252 tussen Sas van Gent en brug van Sluiskil.De omleidingsroutes gaan over de hoofdwegen en niet door Westdorpe.

Naar aanleiding van afgelopen weekend, nemen we dit weekend de volgende extra verkeersmaatregelen:

  • Al het verkeer komende vanaf de Belgische grens wordt linksaf gestuurd de N683 Oostpoortweg op. Het blijft wel mogelijk om rechtsaf te slaan richting de Molenstraat.
  • De Molenstraat wordt eenrichtingsverkeer vanaf de Oostpoortweg (N683). Het is niet toegestaan om de Molenstraat in te rijden, wel om uit te rijden.
  • Op de Oostpoortweg (N683) wordt doorgaand verkeer op de rotonde in de richting Sas van Gent gestuurd.
  • De  Buthdijk/ Industrieweg (N686) richting de Axelse Vlakte wordt afgesloten met uitzondering van bestemmingsverkeer.
  • Er wordt extra bewegwijzering in en rondom Axel geplaatst.

Ondanks alle getroffen maatregelen kan sluipverkeer niet altijd helemaal voorkomen worden en vragen wij uw begrip hiervoor.