Spring naar hoofd-inhoud
Archeologische werkzaamheden door RAAP langs de Tractaatweg, vlakbij Spuikreekviaduct
Archeologische werkzaamheden door RAAP langs de Tractaatweg, vlakbij Spuikreekviaduct

Interessante vondst in de bodem

28 juli 2017

Langs de Tractaatweg, vlakbij het Spuikreekviaduct, vindt momenteel archeologisch onderzoek plaats. Archeologen van RAAP graven op meerdere plekken een langwerpige sleuf bedoeld om een indruk te krijgen van mogelijke vondsten uit het verleden.

Er zijn tot nu toe geen opzienbarende vondsten gedaan. Wel is er op deze locatie een interessante ontdekking gedaan. Er zijn drie ‘stelles’ gevonden uit de middeleeuwen. Dit zijn kunstmatige ophogingen in het land die vroeger gebruikt werden om bijvoorbeeld vee op te zetten of voor bewoning. Begin augustus 2017 worden de werkzaamheden op deze locatie afgerond.

Tijdlagen

De verschillende tijdlagen in deze ophogingen (stelle) zijn goed zichtbaar en dat is vanuit archeologisch oogpunt erg interessant. Bijvoorbeeld veenlagen uit de Romeinse tijd en dekzand uit de Steentijd. 

Stormvloeden

Tijdens de Romeinse tijd en middeleeuwen is Zeeuws-Vlaanderen meerdere malen getroffen door hevige stormvloeden. Dit is terug te zien in de bodemlagen. Wat in de bodem te vinden is, geeft een goed beeld of er bijvoorbeeld mensen hebben gewoond.

Wil je meer weten over een stelle?

 

Lees ook:Onderzoek in de bodem

Uitgraving langs de Tractaatweg met de gevonden stelle
Tijdens de Romeinse tijd en middeleeuwen is Zeeuws-Vlaanderen meerdere malen getroffen door hevige stormvloeden. Dit is terug te zien in de bodemlagen. Wat in de bodem te vinden is, geeft een goed beeld of er bijvoorbeeld mensen hebben gewoond.  Wil je me
Uitgraving langs de Tractaatweg met de gevonden stelle