Spring naar hoofd-inhoud
sondeerwagen op de Tractaatweg
Sondeerwagen op de kruising Zwartenhoek, Tractaatweg

Onderzoek in de bodem

De komende tijd laat de aannemer op verschillende locaties onderzoeken in de bodem uitvoeren. Zoals archeologisch onderzoek en onderzoek naar de draagkracht van de bodem (sonderingen). Daarnaast worden de gekapte bomen en struiken die nu nog aan de kant liggen opgeruimd.

 

Een kijkje in de sondeerwagen

Op 12 en 13 april stond er een vrachtwagen langs de Tractaatweg en in de middenberm. De reden: grondonderzoek door het bedrijf Fugro. In vaktaal heet dit sonderingen. Jan-Willem Boer en zijn collega zijn aan het werk in de wagen op het kruispunt bij Zwartenhoek.

Jan-Willem legt uit wat ze doen. “We meten de draagkracht van de bodem. Vanuit de sondeerwagen wordt een metalen staaf de grond in gedrukt waarbij de weerstand die deze ondervindt in de ondergrond wordt gemeten. Zo kunnen we bepalen waar de vaste lagen in de grond zitten.”

In de wagen hangt een computerscherm de grondlagen in gele en rode kleuren in diepte te zien zijn. In het midden van de wagen staat de metalen ‘boormachine’. Jan-Willem geeft aan dat deze sonde 2,5 meter per seconde grond in gaat. Ze maken sonderingen wel van ruim 20 meter diep. Hierdoor weet aannemer precies welke grondsoorten aanwezig zijn voor onder andere het berekenen van de lengte van heipalen voor een nieuw viaduct. 
Bekijk alle foto’s op onze Facebookpagina.

Op zoek naar vondsten uit het verleden

De komende tijd onderzoekt een archeoloog van Archeologisch Adviesbureau RAAP in het projectgebied verschillende locaties. Vrijwilligers van de werkgroep archeologie Hulst ondersteunen de archeoloog bij de werkzaamheden. Ze graven op meerdere plekken een lange sleuf bedoeld om een indruk te krijgen van mogelijke vondsten uit het verleden.


Tijdens de Romeinse tijd en middeleeuwen is Zeeuws-Vlaanderen meerdere malen getroffen door hevige stormvloeden. Dit is terug te zien in de bodemlagen. Wat in de bodem te vinden is, geeft een goed beeld of er bijvoorbeeld mensen hebben gewoond.

Uit eerder onderzoek en boringen is gebleken dat er vondsten te verwachten zijn uit de steentijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen Zoals mogelijk aanwezige verdedigingswerken uit de achttiende of negentiende eeuw, resten van forten en sluizen, middeleeuwse akkers, Romeinse boerderijen of vuurstenen voorwerpen uit de steentijd. 


In december 2014 was er al 4500 vierkante meter grond onderzocht op archeologische waarden door een team van archeologen. Toen werden stukken van rood gebakken aardewerk, steelfragmenten en een pijpenkop van pijpaardewerk uit verschillende eeuwen aangetroffen.


En na het werk buiten op locatie levert de archeoloog een advies op voor de betreffende overheid: Provincie Zeeland of de gemeente Terneuzen. Mochten er resten van archeologische waarde gevonden worden dan is opgraving mogelijk. Ook later in het jaar zal er nog archeologisch onderzoek plaatsvinden op andere locaties.