Spring naar hoofd-inhoud
Plaatsing van het naambord De Platte Kille op het viaduct bij Westdorpe door Bertus Franse
Plaatsing van het naambord De Platte Kille op het viaduct bij Westdorpe door Bertus Franse

Eerste naambord voor viaduct Tractaatweg

Westdorpe, 6 september 2018

 

Donderdag 6 september 2018 is het eerste naambord op het nieuwe viaduct Tractaatweg bij Westdorpe gemonteerd. Het viaduct heet nu officieel 'De Platte Kille'. Alle viaducten hebben een naam gekregen die verbonden is met de geschiedenis van de locatie: Spuikreek, De Sassing, Eversgadt en De Platte Kille. De komende tijd worden de andere drie viaducten voorzien van een naambord.

Bertus Franse van de dorpsraad Westdorpe kreeg de eer om het eerste naambord te plaatsen (foto). De Heemkundige Vereniging Terneuzen, Heemkundige Kring Sas van Gent en Dorpsraad Westdorpe hebben gezamenlijk vier viaductnamen bedacht, gebaseerd op geschiedenis van de locatie waar het viaduct ligt. Een historische onderbouwing van de vier namen is terug te lezen in een adviesrapport dat in maart 2017 uitkwam.

Bevestigingen eerste naambord op viaduct Tractaatweg bij Westdorpe

Molenverkorting

Het viaduct is onderdeel van de nieuwe aansluiting bij Westdorpe (Molenstraat) met de Tractaatweg, net voor de Belgische grens. Deze kruising wordt ook wel Molenverkorting genoemd.

De Platte Kille

Voordat de Tractaatweg de landsgrens overschrijft, doorkruist ze de Canisvliet-Binnenpolder. Deze polder werd voor het eerst in 1650 (gedeeltelijk) bedijkt door de commandant van de vesting Sas van Gent. In 1672, bij de inval van de Fransen, werd de polder geïnundeerd. Tien jaar later, bij de stormramp van 26 januari 1682, liep ze weer onder water.

Geulen en killen

Het zou daarna meer dan een eeuw duren voor de polder in 1787 definitief werd bedijkt. Gedurende al die jaren hadden zich in het gebied tal van geulen en killen gevormd. Iets ten zuiden van de Molenkreek en oorspronkelijk ook verbonden met de Canisvlietkreek lag tot voor kort de Platte Kil, plaatselijk beter bekend als ‘De Platte Kille’. Bij de in de jaren zestig van de vorige eeuw in het gebied uitgevoerde ruilverkaveling, is deze kil met specie uit het te verbreden kanaal van Gent naar Terneuzen gedempt. Het viaduct krijgt de naam De Platte Kille.

 

Meer informatie