Spring naar hoofd-inhoud
Plek aannemer
Dit wordt de plek van de aannemer

Aanbesteding: zoeken naar een aannemer

 

De aanbesteding is inmiddels afgerond. Er is een aannemer bekend die het werk gaat uitvoeren. Hieronder een terugblik op de procedure. Grofweg bestond deze aanbesteding uit vier stappen.

Stappen
Vier stappen in de zoektocht naar een aannemer

Stappen aanbesteding

Stap 1
De voorselectie (voorjaar 2016)

Stap 2
De dialoog (juni-oktober 2016)

Stap 3
De aanbieding (eind 2016)

Stap 4
De gunning (begin 2017)
 

Over het contract

In het contract worden de afspraken tussen de aannemer en de BV vastgelegd. Gelet op de omvang en de complexheid van het werk is gekozen voor een Design & Construct-contract met een concurrentiegerichte dialoog. Dat betekent dat de geselecteerde partij zelf het ontwerp maakt en het werk uitvoert.                                          

Het zoeken naar een aannemer bestaat uit verschillende stappen en vastomlijnde procedures. Voor dit project kwamen alle aannemers, of combinaties van aannemers, binnen Nederland én Europa in aanmerking. Ze moesten voldoen aan allerlei eisen. Denk daarbij aan vergelijkbare ervaring in de uitvoering van het werk.

Stap 1: De voorselectie

(voorjaar 2016)

De aanbesteding begon met een aankondiging dat partijen, die aan de eisen voldeden, zich konden aanmelden voor deze opdracht. Na de aanmelding volgde een voorselectie.

Stap 2: Dialooggesprekken

(juni-oktober 2016)

Tijdens een aantal gespreksronden (dialoogfasen) werden het contract en de verschillende ontwerpen besproken, zodat de geselecteerde partijen tot een optimaal plan konden komen. Vraag en aanbod werden zo op elkaar afgestemd. De dialooggesprekken vonden plaats in de maanden juni tot en met september 2016.

Stap 3: De aanbieding

(eind 2016)

Op 5 december 2016 boden de partijen hun definitieve plannen aan. Alle plannen werden beoordeeld door een deskundige commissie. Natuurlijk maakten de aannemers ook bekend voor welk bedrag zij het werk wilden maken. De combinatie van kwaliteit en prijs van de ingediende plannen besliste uiteindelijk welke partij het werk mag maken. Dit noemen we de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Stap 4: De gunning

(12 januari 2017)

Het bedrijf of de aannemerscombinatie met Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) krijgt de opdracht: de gunning. Eerst werd op 22 december 2016 aan alle betrokken partijen een voornemen tot gunning bekend gemaakt. Hierna volgde een periode van 20 kalenderdagen waarin alle inschrijvers eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken. Als in deze periode geen bezwaren worden ingediend volgt de opdrachtverlening: de gunning.

Na de gunning

De aannemer kan na de gunning direct starten met de voorbereidende werkzaamheden. De verwachting is dat de aannemer voor de zomer van 2017 start met de ‘echte’ werkzaamheden op en langs de Tractaatweg.