Spring naar hoofd-inhoud

6000 nieuwe struiken op zichtwal bij Schapenbout

Zichtwal bij Schapenbout
Zichtwal bij Schapenbout

Tot en met eind maart 2017 plant Dethon ruim 6000 struiken langs de Tractaatweg op de zichtwal, ter hoogte van Schapenbout. Dit wordt onder andere gedaan om het zicht op de weg en de industrie voor de omwonenden te verminderen. We planten in totaal drie hectare aan nieuwe bomen en struiken. Het planten geeft geen hinder voor het verkeer.

De afgelopen weken zijn er veel bomen gekapt langs de Tractaatweg, ruim 700 stuks. Dit is helaas nodig om straks de bredere weg aan te kunnen leggen. De Tractaatweg blijft niet boomloos. Een belangrijk onderdeel van het project is het beschermen en behouden van natuur. 

 

 

Snoepen van hazelnoten

Er worden hazelaars, wilgen, Krent, Rode Kornoelje, Liguster, Hondsroos en Gelderse Roos geplant in groepen van 25 stuks. Zo leveren we een bijdrage aan de diversiteit van het Zeeuwse landschap. De biodiversiteit profiteert van de struiken omdat ze een leefgebied vormt voor insecten en vogels. Muizen kunnen over een paar jaar snoepen van de hazelnoten die de hazelaar geeft. Hondsroos en Gelderse roos hebben fraaie bloemen en de vruchten vormen in het najaar voedsel voor vogels.

 

Voor het verbreden van de Tractaatweg is een Landschapsplan gemaakt. In het plan staat aangegeven waar in de nieuwe situatie wat voor soort beplanting gebruikt zal worden. 

Aanleg zichtwal
Aanleg zichtwal

Zicht op de grondwal

De vijf meter hoge zichtwal beperkt het zicht voor omwonenden direct op de weg en op de Kanaalzone. De wal is in totaal 1 kilometer lang en bestaat uit drie delen. Op een aantal stukken is een zichtwal niet mogelijk vanwege de kabels en leidingen die onder de grond liggen. Op deze plek komen struiken te staan. Een groot deel van de wal is al gereed, het laatste deel vult de gemeente Terneuzen steeds aan met grond. De gemeente verwacht de zichtwal uiterlijk begin 2018 gereed te hebben.

Meer informatie bij natuur.

aanplant struiken
De nieuwe struiken liggen al klaar
aanplant zichtwal ri spuikreek
Zicht op het viaduct
aanplant struiken zichtwal
Eerst gaten in de grond